www.cpird.in.th

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างการจัดจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๕ คัน ระหว่างวันที่ ๓-๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง