www.cpird.in.th

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างการจัดจ้างจัดทำฐานข้อมูลแพทย์ทั้งระบบ (แพทยสภา) และฐานข้อมูลนักศึกษาแพทย์โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท (iCPIRD) จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)