www.cpird.in.th

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างการจัดจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 5 คัน ระหว่างวันที่ 19 - 21 มิถุนายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง