www.cpird.in.th

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง การจัดจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง วันที่ 23 พฤษภาคม 2567 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง