www.cpird.in.th

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างการจัดจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 4 คัน ระหว่างวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง