EN  TH 

 

 

  • วีดีโอแนะนำศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก

    โครงการ E-Open House "เปิดบ้านโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท"

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการผลิตแพทย์โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท กับมหาวิทยาลัยมหิดล

     เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560 ที่ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี นายแพทย์โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นตัวแทนลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือในการผลิตแพทย์ของโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทระหว่าง กระทรวงสาธารณสุข กับมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีนายแพทย์อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมลงนามว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2555 เห็นชอบอนุมัติ ในหลักการโครงการผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย พ.ศ.2556-2560 เพื่อผลิตแพทย์เพิ่มจากระบบปกติ

     โดยมี 2 เครือข่ายความร่วมมือในการดำเนินการคือ เครือข่ายความร่วมมือระหว่างคณะแพทยศาสตร์รามาธิบดีกับ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช และโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ร่วมกันผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทปีละ 112 คน เครือข่ายความร่วมมือระหว่างคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลกับ โรงพยาบาลราชบุรี ร่วมกันผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทปีละ 32 คน

 

logo_act_cpird.jpg

 

 logo03

 

 

button-cpirdact-o
button-seminar-o
button-allocation-o
button-trainer-o
button-residency-o
button-resme-o
button-fammed-o
button-seminar-o
button-teacher-o
button-kpi-o
button-download-o
button-facebook-o

 

 

 

 

1201818
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทุกวัน
239
1018
8006
1188018
14576
32710
1201818
Your IP: 18.215.161.19
Server Time: 2019-06-16 05:40:28

สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท

อาคาร 5 ชั้น 5 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

โทร. 0 2590 1975 (กลุ่มบริหาร), 0 2590 1979 (กลุ่มยุทธศาสตร์), 0 2590 1980 (กลุ่มแพทย์ประจำบ้าน/พัฒนาบุคลากร)

0 2590 1807 (กลุ่มกิจการนักศึกษา) โทรสาร. 0 2590 1940

.